Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Klinikowski Franciszek i Sobocińska Marianna

Drzewo przodków

- 1 Klinikowski Franciszek Schmid (*1850 - +1934) 
  - 2 Klinikowski Jan (* - +) 
- 3 Zielińska(Zalewska) Weronika (* - +) 
- 1*a Sobocińska Marianna (*1857 - +) 
  - 1*a:2 Sobociński Jan (*1819 - +) 
- 1*a:3 Trenchel Katarzyna (* - +) 

Drzewo potomków

- 1 Klinikowski Jan (*1834 - +) 
- 1 Klinikowska Joanna (*1837 - +1897) 
  + Wróblewski Albrecht (* - )  ...
  - 1.1 Wróblewska Marianna (*1875 - +) 
- 1.2 Wróblewska Franciszka (*1877 - +) 
- 1.3 Wróblewska Joanna (*1879 - +) 
- 1.4 Wróblewska Rozalia (* - ) 
- 1 Klinikowski Tomasz (*1842 - +) 
- 1 Klinikowska Paulina (*1844 - +) 
  + Soboczyński Mateusz (* - +)  ...
  - 1.1 Soboczyński Jan (*1867 - +) 
- 1.2 Soboczyńska Joanna (* - +) 
  + Pietruszczyński Ignacy (* - +)  ...
- 1 Klinikowski Jan (*1850 - +) 
  + Białkowska Marianna (*1863 - +)  ...
  - 1.1 Klinikowski Franciszek (*1881 - +) 
- 1.2 Klinikowska Marta (*1882 - +) 
- 1.3 Klinikowska Marianna (*1884 - +) 
- 1.4 Klinikowska Julianna (*1886 - +) 
- 1 Klinikowski Franciszek Schmid (*1850 - +1934) 
  + Sobocińska Marianna (*1857 - +)  ...
  - 1.1 Klinikowska Bronisława (*1877 - +1963) 
  + Przystawski Jan (*1870 - +1962)  ...
  - 1.1.1 Przystawski Bernard (*1904 - +1904) 
- 1.1.2 Przystawska Marta (*1905 - +) 
- 1.1.3 Przystawska Pelagia (*1907 - +1997) 
  + Król Stanisław (*1899 - +1973)  ...
  - 1.1.3.1 Król Halina (* - ) 
  + Kapała Zdzisław (* - )  ...
  - 1.1.3.1.1 Kapała Piotr (* - ) 
- 1.1.3.1.2 Kapała Przemysław (* - ) 
- 1.1.3.2 Król Krystyna (* - ) 
  + Pernak Kazimierz (* - )  ...
  - 1.1.3.2.1 Pernak Mikołaj (* - ) 
- 1.1.3.3 Król Lilianna (* - ) 
  + Wielgoszewski Jerzy (* - )  ...
  - 1.1.3.3.1 Wielgoszewska Agnieszka (* - ) 
- 1.1.3.3.2 Wielgoszewska Paulina (* - ) 
- 1.1.3.4 Król Maria(Marlena), Magdalena (*1947 - +1999) 
  + Nn Nn (* - )  ...
  - 1.1.3.4.1 Król Małgorzata (* - ) 
- 1.1.4 Przystawska Helena (*1908 - +2003) 
  + Rogaszewski Nn (* - )  ...
- 1.1.5 Przystawska Bronisława (*1921 - +1991) 
- 1.2 Klinikowski Bernard (*1878 - +1956) 
  + Stremmel Joanna (*1881 - +1943)  ...
  - 1.2.1 Klinikowska Klara (*1904 - +1980) 
  + Mackowiak Casimir, Franc (*1901 - +1975)  ...
  - 1.2.1.1 Mackowiak Margaret (* - ) 
- 1.2.1.2 Mackowiak Joan (* - ) 
- 1.2.1.3 Mackowiak Patricia (* - ) 
- 1.2.2 Klinikowska Marta (*1905 - +1905) 
- 1.2.3 Klinikowski Clarence(Clemence) (*1906 - +1970) 
  + Nn A.Helen (*1906 - +1992)  ...
- 1.2.4 Klinikowski Bernard Junior (*1908 - +1986) 
  + Kubacki Cecylia , H (*1910 - +2010)  ...
  - 1.2.4.1 Klinikowski Norman, Gerald (*1933 - +2014) 
  + Genevish Joan, Marlene (* - )  ...
  - 1.2.4.1.1 Klinikowski Norman, James (* - ) 
  + Borowski Marie, Elizabet (* - )  ...
  - 1.2.4.1.1.1 Klinikowski Kristin (* - ) 
- 1.2.4.1.1.2 Klinikowski Kimberly (* - ) 
- 1.2.4.1.1.3 Klinikowski Eric (* - ) 
- 1.2.4.1.2 Klinikowski Steven, P (* - ) 
  + Ackley Tammy (* - )  ...
  - 1.2.4.1.2.1 Klinikowski Candice (* - ) 
- 1.2.4.1.2.2 Klinikowski Olivia (* - ) 
- 1.2.4.1.2.3 Klinikowski Michelle (* - ) 
- 1.2.4.1.3 Klinikowski David (* - ) 
  + Ciambotti Anne (* - )  ...
  - 1.2.4.1.3.1 Klinikowski Sarah (* - ) 
- 1.2.4.1.3.2 Klinikowski Lydia (* - ) 
- 1.2.4.1.3.3 Klinikowski Thomas (* - ) 
- 1.2.4.2 Klinikowski Ronald , Francisk (*1939 - +2008) 
  + Williams Donna J (*1943 - +2006)  ...
  - 1.2.4.2.1 Klinikowski Matthew, T (* - ) 
- 1.2.4.2.2 Klinikowski Mark, Daniel (* - ) 
  + Britt Mary, Elizabeth (* - )  ...
  - 1.2.4.2.2.1 Klinikowski Amanda (* - ) 
- 1.2.4.2.2.2 Klinikowski Lucas, Jarek (* - ) 
- 1.2.5 Klinikowski Mary (*1911 - +1935) 
- 1.2.6 Klinikowski Chester (*1914 - +1937) 
- 1.2.7 Klinikowski Edward (*1915 - +1991) 
- 1.2.8 Klinikowski Henry, A (*1919 - +1988) 
  + Ritter Jean, Evelyn (*1919 - +2002)  ...
  - 1.2.8.1 Klinikowski Barry, Henry (*1945 - +2013) 
  + Nn Martha (* - )  ...
  - 1.2.8.1.1 Klinikowski David (* - ) 
  + Grubman Barbra, Martin (* - )  ...
  - 1.2.8.1.1.1 Klinikowski Katie, Martin (* - ) 
- 1.2.8.1.1.2 Klinikowski Megan, Martin (* - ) 
- 1.2.8.1.1.3 Klinikowski Erica (* - ) 
- 1.2.8.1.2 Klinikowski Brenda (* - ) 
  + Klob Jason (* - )  ...
  - 1.2.8.1.2.1 Klob Eliza (* - ) 
- 1.2.8.1.2.2 Klob Alanna (* - ) 
- 1.2.8.2 Klinikowski Richard (* - ) 
  + Goodman Lynn (* - )  ...
  - 1.2.8.2.1 Klinikowski Joseph A "Joe" (*1970 - +2015) 
  + Jacobson Lisa (* - )  ...
  - 1.2.8.2.1.1 Klinikowski Ella /Jacobson/ (* - ) 
- 1.2.8.2.1.2 Klinikowski Seth (* - ) 
- 1.2.8.3 Klinikowski Barbara (* - ) 
- 1.3 Klinikowska Marianna (*1879 - +1967) 
  + Gantkowski Stanisław (*1872 - +1955)  ...
  - 1.3.1 Gantkowska Genowefa (* - ) 
  + Olszewski Kazimierz (* - )  ...
  - 1.3.1.1 Olszewski Wojciech (* - ) 
- 1.3.1.2 Olszewska Wiesława (* - ) 
- 1.3.2 Gantkowska Jadwiga (* - ) 
  + Szewczyk Stanisław (* - )  ...
  - 1.3.2.1 Szewczyk Janina (* - ) 
- 1.3.3 Gantkowski Edmund (* - +) 
  + Słomczewska Maria (* - )  ...
  - 1.3.3.1 Gantkowski Bogdan (* - ) 
- 1.3.3.2 Gantkowska Teresa (* - ) 
- 1.3.3.3 Gantkowska Anna (* - ) 
- 1.3.4 Gantkowski Jan (* - +) 
  + Janowska Władysława (* - +1952)  ...
- 1.3.5 Gantkowska Helena (*1910 - +1979) 
  + Frąckiewicz Bronisław (*1905 - +)  ...
  - 1.3.5.1 Frąckiewicz Stefania (* - ) 
  + Cander Nn (* - )  ...
- 1.3.6 Gantkowska Celina(Cesia) (*1911 - +) 
  + Nn Nn (* - )  ...
  - 1.3.6.1 Nn Danuta (* - ) 
- 1.3.6.2 Nn Maria (* - ) 
- 1.3.6.3 Nn Waldemar (* - ) 
- 1.3.7 Gantkowski Klemens (*1912 - +1975) 
- 1.3.8 Gantkowski Józef (*1914 - +1989) 
  + Kowal Weronika (*1921 - +2000)  ...
  - 1.3.8.1 Gantkowski Czesław (* - ) 
  + Sęk Teresa (* - )  ...
  - 1.3.8.1.1 Gantkowski Wojciech (* - ) 
- 1.3.8.1.2 Gantkowska Anna (* - ) 
  + Nadolski Nn (* - )  ...
  - 1.3.8.1.2.1 Nadolska Victoria (* - ) 
- 1.3.8.2 Gantkowska Małgorzata (* - ) 
  + Dudkiewicz Edward (* - )  ...
  - 1.3.8.2.1 Dudkiewicz Monika (* - ) 
- 1.3.8.2.2 Dudkiewicz Joanna (* - ) 
- 1.3.8.2.3 Dudkiewicz Agnieszka (* - ) 
- 1.3.8.2.4 Dudkiewicz Urszula (* - ) 
- 1.3.8.3 Gantkowski Mieczysław (* - ) 
  + Kucner Ewa (* - )  ...
  - 1.3.8.3.1 Gantkowski Robert (* - ) 
- 1.3.8.3.2 Gantkowska Dorota (* - ) 
- 1.3.9 Gantkowski Feliks (* - ) 
  + Lubomska Marta (* - )  ...
  - 1.3.9.1 Gantkowska Krystyna (* - ) 
  + Świerczyński Edmund (* - )  ...
- 1.3.9.2 Gantkowski Zenon (* - ) 
  + Gruszecka Alicja (* - )  ...
  - 1.3.9.2.1 Gantkowska Katarzyna (* - ) 
  + Nn Nn (* - )  ...
  - 1.3.9.2.1.1 Gantkowski Dominik (* - ) 
- 1.3.A Gantkowski Henryk (*1926 - +2010) 
  + Marshall Betty M (* - )  ...
  - 1.3.A.1 Gantkowski Stanley, Henry (*1953 - +2006) 
- 1.3.A.2 Gantkowski John H (* - ) 
- 1.3.A.3 Gantkowski Marie (* - ) 
- 1.4 Klinikowski Jan (*1881 - +1955) 
  + Siudowska Jadwiga (*1898 - +1991)  ...
  - 1.4.1 Klinikowska Janina (*1923 - +1934) 
- 1.4.2 Klinikowska Helena (*1925 - +1934) 
- 1.4.3 Klinikowska Czesława (*1926 - +1934) 
- 1.4.4 Klinikowski Czesław (*1931 - +2002) 
  + Kurowska Halina (* - )  ...
  - 1.4.4.1 Klinikowska Monika (* - ) 
  + Tenerowicz Krzysztof (*1953 - +2004)  ...
  - 1.4.4.1.1 Tenerowicz Agnieszka (* - ) 
  + Rulewski Tomasz (* - )  ...
  - 1.4.4.1.1.1 Rulewski Mateusz (* - ) 
- 1.4.4.1.2 Tenerowicz Bartłomiej (* - ) 
- 1.4.4.2 Klinikowska Małgorzata (* - ) 
- 1.4.4.3 Klinikowska Beata (* - ) 
  + Czołgowski Sławomir (* - )  ...
  - 1.4.4.3.1 Czołgowska Karolina (* - ) 
- 1.4.4.4 Klinikowski Krzysztof (* - ) 
  + Lubiszewska Angelika (* - )  ...
  - 1.4.4.4.1 Klinikowska Otylia (* - ) 
- 1.4.5 Klinikowska Teresa (* - ) 
  + Przedzinkowski Konrad (*1931 - +1985)  ...
  - 1.4.5.1 Przedzinkowska Grażyna (* - ) 
- 1.4.5.2 Przedzinkowski Mirosław (* - ) 
  + Jarosińska Krystyna (* - )  ...
- 1.4.5.3 Przedzinkowska Mariola (* - ) 
  + Nn Nn (* - )  ...
  - 1.4.5.3.1 Przedzinkowska Agata (* - ) 
- 1.4.5.4 Przedzinkowska Danuta (*1959 - +1989) 
- 1.5 Klinikowska Marta1 (*1883 - +1883) 
- 1.6 Klinikowski Franciszek (*1885 - +1958) 
  + Bonarek Zofia (*1894 - +1983)  ...
  - 1.6.1 Klinikowska Elżbieta (*1919 - +2004) 
  + Gawryś Józef (* - )  ...
  - 1.6.1.1 Gawryś Dawid (* - ) 
- 1.6.1.2 Gawryś Danuta (* - ) 
- 1.6.2 Klinikowska Monika (*1921 - +2008) 
  + Stoltz Jan E (*1920 - +1995)  ...
- 1.6.3 Bonarek Harriet (*1929 - +2016) 
  + Madara Raymond (*1930 - +2014)  ...
  - 1.6.3.1 Madara Marie (* - ) 
  + Hartranft William (* - )  ...
- 1.6.4 Klinikowska Hedwig (* - ) 
  + Schwartz Joseph (* - )  ...
- 1.7 Klinikowska Marta2 (*1892 - +1894) 
- 1.8 Klinikowska Monika (*1894 - +1975) 
  + Szymański Fryderyk (*1893 - +1960)  ...
  - 1.8.1 Szymański Nn (* - +) 
- 1.8.2 Szymański Nn (* - +) 
- 1.8.3 Szymański Fryderyk (*1922 - +1980) 
- 1.8.4 Szymański Romuald (* - ) 
- 1.8.5 Szymańska Gizela (* - ) 
- 1.8.6 Szymański Tadeusz (*1930 - +2009) 
- 1.8.7 Szymańska Barbara (* - ) 
  + Kulgiewicz Mieczysław (* - )  ...
  - 1.8.7.1 Kulgiewicz Małgorzata (* - ) 
  + Gamdzyk Krzysztof (* - )  ...
- 1.8.7.2 Kulgiewicz Jacek (* - ) 
  + Matuszewska Bogumiła (* - )  ...
  - 1.8.7.2.1 Kulgiewicz Dominika (* - ) 
- 1.9 Klinikowska Helena (*1895 - +1972) 
  + Bondzio Nn (* - )  ...
  - 1.9.1 Bondzio Albin (* - ) 
- 1.A Klinikowski Bronisław (*1896 - +) 
- 1.B Klinikowska Pelagia (*1898 - +1973) 
- 1.C Klinikowska Stanisława (*1901 - +1989) 
  + Rzeppa Franciszek (*1878 - +1966)  ...
  - 1.C.1 Rzeppa Jadwiga (*1929 - +1997) 
  + Kaszkurski(Kaszkur) Jan (*1914 - +1996)  ...
  - 1.C.1.1 Kaszkurski Henryk (* - ) 
- 1.C.1.2 Kaszkurski Ryszard (* - ) 
- 1.C.2 Rzeppa Elżbieta (* - ) 
  + Dybałowski Henryk (* - +)  ...
  - 1.C.2.1 Dybałowski Andrzej (* - ) 
- 1.C.3 Klinikowski Konrad (*1924 - +1969) 
  + Palicka Krystyna (*1934 - +2001)  ...
  - 1.C.3.1 Klinikowski Piotr (* - ) 
  + Gaworek Alicja (* - )  ...
  - 1.C.3.1.1 Klinikowska Monika (* - ) 
  + Mikowski Piotr (* - )  ...
  - 1.C.3.1.1.1 Mikowski Eryk (* - ) 
- 1.C.3.1.2 Klinikowski Marcin (* - ) 
- 1.C.3.2 Klinikowska Ewa (*1958 - +1958) 
- 1.C.3.3 Klinikowska Beata, Teresa (* - ) 
  + Pączek Zdzisław (* - )  ...
  - 1.C.3.3.1 Pączek Katarzyna (* - ) 
- 1.D Klinikowska Nn (*1901 - +) 
- 1.E Klinikowska Wanda (*1902 - +) 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C