Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Kamińscy
1.1.1.1.1.11.1.1.1.1*a1.1.1.1.11.1.1.1.2*a1.1.1.1.2
*1955
+1995 (39)

1.1.1.1*a1.1.1.1
*1989
+1989 (0)

1.1.1.2.11.1.1.2.21.1.1.2*a1.1.1.21.1.1*a
*1927
+1985 (57)

1.1.11.1.2.11.1.2.2.11.1.2.2.21.1.2.2.31.1.2.2.41.1.2.2*a1.1.2.21.1.2.3.11.1.2.3.2.11.1.2.3.2*a1.1.2.3.21.1.2.3*a1.1.2.31.1.2.4*a1.1.2.4
*1928
+1999 (71)

1.1.2*a
*1929
+1996 (66)

1.1.21.1.3.11.1.3.2.11.1.3.2*a1.1.3.21.1.3.3.11.1.3.3.21.1.3.3.31.1.3.3*a1.1.3.3
*1926
+1999 (73)

1.1.3*a
*1933
+2013 (80)

1.1.31.1.4.11.1.4.2.11.1.4.2.21.1.4.2.31.1.4.2.41.1.4.2*a1.1.4.21.1.4.3.11.1.4.3.21.1.4.3*a1.1.4.31.1.4.4.1.11.1.4.4.1*a1.1.4.4.11.1.4.4.2*a1.1.4.4.21.1.4.4*a1.1.4.4
*1935
+2006 (71)

1.1.4*a
*1935
+2016 (80)

1.1.41.1.5.1.11.1.5.1.21.1.5.1.31.1.5.1.41.1.5.1*a1.1.5.11.1.5.2.11.1.5.2.21.1.5.2.31.1.5.2*a1.1.5.21.1.5*a1.1.51.1.6.1.1*a1.1.6.1.11.1.6.1.2
*1992
+1992 (0)

1.1.6.1.31.1.6.1*a1.1.6.1.41.1.6.1*b1.1.6.11.1.6.21.1.6.3.11.1.6.3*a1.1.6.31.1.6*a1.1.61.1.7.1.11.1.7.1.21.1.7.1*a1.1.7.1*b1.1.7.11.1.7.2.11.1.7.2.21.1.7.2*a1.1.7.21.1.7.3.11.1.7.3.21.1.7.3*a1.1.7.31.1.7*a1.1.71.1.8.11.1.8*a1.1.8
*1908
+2008 (99)

1.1*a
*1901
+1979 (77)

1.11.2.1.1.1.11.2.1.1.1.21.2.1.1.1*a1.2.1.1.11.2.1.1.21.2.1.1*a1.2.1.11.2.1*a
*1935
+2008 (73)

1.2.1
*1905
+1935 (30)

1.2*a1.2.2*a1.2.2*b1.2.21.2.3.1.11.2.3.1*a1.2.3.11.2.3.2.11.2.3.2.21.2.3.2*a1.2.3.21.2.3*a1.2.31.2.4.1.11.2.4.1*a1.2.4.11.2.4.2.11.2.4.2.21.2.4.2.31.2.4.2*a1.2.4.21.2.4*a1.2.41.2.5.1.11.2.5.1.21.2.5.1*a1.2.5.11.2.5.2.1*a1.2.5.2.11.2.5.2.2.11.2.5.2.2.21.2.5.2.2*a1.2.5.2.21.2.5.2*a1.2.5.21.2.5*a1.2.51.2.6.1.11.2.6.1*a1.2.6.11.2.6*a1.2.61.2.7.11.2.7.2.11.2.7.2.21.2.7.2*a1.2.7.21.2.7.3.11.2.7.3*a1.2.7.31.2.7*a1.2.71.2.8.1.11.2.8.1.21.2.8.1*a1.2.8.11.2.8.2.11.2.8.2.21.2.8.2.31.2.8.2*a1.2.8.21.2.8.3.11.2.8.3.21.2.8.3*a1.2.8.31.2.8*a1.2.81.2.9.1.11.2.9.1*a1.2.9.11.2.9.2*a1.2.9.21.2.9.31.2.9*a1.2.91.2.A.1.11.2.A.1.21.2.A.1.31.2.A.1*a1.2.A.11.2.A.2*a1.2.A.21.2.A*a1.2.A1.2.B.1.11.2.B.1.21.2.B.1*a1.2.B.11.2.B.2.11.2.B.2*a1.2.B.21.2.B.31.2.B*a1.2.B1.2.C.11.2.C.2.11.2.C.2.21.2.C.2*a1.2.C.21.2.C*a1.2.C
*1916
+2007 (90)

1.2*b
*1909
+1961 (52)

1.21.3.1.11.3.1*a1.3.11.3.2.11.3.2.21.3.2*a1.3.21.3*a
*1903
+1935 (31)

1.31.4.1.1*a1.4.1.11.4.1*a1.4.11.4.2.1*a1.4.2.11.4.2.2
*1936
+1985 (49)

1.4.2*a1.4.2*b1.4.21.4.3.11.4.3.21.4.3*a1.4.31.4*a
*1914
+2003 (88)

1.41.5.1.11.5.1.21.5.1*a1.5.11.5.21.5.31.5*a1.5
*1873
+1947 (73)

1*a
*1874
+1953 (79)

1231*a:21*a:3

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C