Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Klinikowski Szymon i Weronika
1.1.1*a1.1.11.1*a
*1905


1.11.2.1.1.11.2.1.1*a1.2.1.1
*1929
+1982 (52)

1.2.1*a1.2.1
*1940
+2010 (70)

1.2.21.2.3.1.11.2.3.1.21.2.3.1*a1.2.3.11.2.3.2.11.2.3.2.21.2.3.2.31.2.3.2*a1.2.3.2
*1946
+2007 (61)

1.2.3*a1.2.31.2.4.1.11.2.4.1.21.2.4.1.31.2.4.1.41.2.4.1.51.2.4.1.61.2.4.1*a1.2.4.11.2.4.2.11.2.4.2*a1.2.4.21.2.4.3.11.2.4.3*a1.2.4.31.2.4*a1.2.41.2.5*a
*1949
+2005 (56)

1.2.5
*1915
+1990 (74)

1.2*a
*1907
+1950 (42)

1.2
*1909
+1909 (0)

1.31.4.1.1.11.4.1.1.21.4.1.1*a1.4.1.11.4.1*a
*1938
+1994 (56)

1.4.11.4.2.1.11.4.2.1.21.4.2.1*a1.4.2.11.4.2.2.11.4.2.2.21.4.2.2*a1.4.2.21.4.2*a1.4.21.4.3.11.4.3.21.4.3*a1.4.31.4.4.11.4.4.21.4.4*a1.4.4
*1914
+2002 (88)

1.4*a
*1911
+1994 (83)

1.41.5.1.1.11.5.1.1.21.5.1.1*a1.5.1.11.5.1*a1.5.11.5.2.1.11.5.2.1*a1.5.2.11.5.2.2.11.5.2.2*a1.5.2.21.5.2*a1.5.21.5.3.1.1*a1.5.3.1.11.5.3.1.21.5.3.1.3.11.5.3.1.3*a1.5.3.1.31.5.3.1*a1.5.3.11.5.3.2.11.5.3.2*a1.5.3.21.5.3*a1.5.3*b1.5.3
*1910
+1979 (69)

1.5*a
*1914
+1998 (84)

1.51.6.11.6.2.1.11.6.2.1.21.6.2.1*a1.6.2.11.6.2.2.11.6.2.2.21.6.2.2*a1.6.2.21.6.2.3.11.6.2.3*a1.6.2.31.6.2*a1.6.21.6.31.6.4*a1.6.41.6.5.1.11.6.5.1*a1.6.5.11.6.5.21.6.5.3*a1.6.5.3
*1989
+2008 (18)

1.6.5.41.6.5*a1.6.5
*1913
+2005 (91)

1.6*a
*1915
+1978 (62)

1.61.7.1.11.7.1.21.7.1*a1.7.11.7.2.11.7.2*a1.7.21.7*a
*1920
+2007 (86)

1.71.8.1
*1920
+1989 (69)

1.8*a
*1922
+1961 (39)

1.8
*1969
+2014 (44)

1.9.1.11.9.1*a
*1963
+1990 (27)

1.9.1*b
*1950
+1990 (39)

1.9.11.9.2.1.11.9.2.1*a1.9.2.11.9.2*a
*1948
+2005 (57)

1.9.21.9.3.11.9.3.2.11.9.3.2.21.9.3.2*a1.9.3.21.9.3*a
*1951
+1997 (45)

1.9.3
*1927
+1989 (62)

1.9*a
*1925
+1999 (73)

1.9
*1882


1*a
*1874


1
*1877
+1877 (0)

1
*1904


1.1
*1908
+1909 (0)

1.2
*1909


1.3
*1872
+1909 (36)

1*a
*1878


1
*1880
+1880 (0)

1
*1905
+1907 (1)

1.1
*1907


1.2
*1907


1.3
*1882


1*a
*1882


1
*1887
+1887 (0)

1
*1884


1*a
*1887


1
*1893


145
*1850
+1908 (57)

2
*1852
+1909 (57)

31*a:41*a:5
*1854


1*a:21*a:61*a:7
*1857


1*a:3

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C