Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Brzeziński,Olewnik
1.1.11.1*a1.11.2*a1.21.3.1.1.11.3.1.1.21.3.1.1.31.3.1.1*a1.3.1.11.3.1*a1.3.11.3.21.3.31.3.4.1*a1.3.4.11.3.4*a1.3.41.3.5

+1939

1.3*a1.31.41.5
*1893


1.6
*1927
+1944 (17)

1.7.11.7.2.1.1.11.7.2.1.1.21.7.2.1.1*a1.7.2.1.11.7.2.1.2*a1.7.2.1.21.7.2.1*a1.7.2.11.7.2.2.1.11.7.2.2.1*a1.7.2.2.11.7.2.2.2.11.7.2.2.2.21.7.2.2.2*a1.7.2.2.21.7.2.2*a1.7.2.21.7.2.3.1*a1.7.2.3.11.7.2.3.21.7.2.3*a1.7.2.31.7.2.4.11.7.2.4.2.11.7.2.4.2.21.7.2.4.2*a1.7.2.4.21.7.2.4*a1.7.2.4
*1927
+1998 (70)

1.7.2*a
*1930
+2015 (85)

1.7.2
*1962
+1968 (5)

1.7.3.11.7.3.2*a1.7.3.21.7.3*a
*1933
+2003 (70)

1.7.31.7.4.1.1*a1.7.4.1.11.7.4.1.21.7.4.1*a1.7.4.11.7.4.2.11.7.4.2.21.7.4.2.31.7.4.2*a1.7.4.2
*1925
+2013 (87)

1.7.4*a1.7.41.7.5.1.1.11.7.5.1.1*a1.7.5.1.11.7.5.1.2.11.7.5.1.2.21.7.5.1.2*a1.7.5.1.21.7.5.1.3.11.7.5.1.3*a1.7.5.1.31.7.5.1.41.7.5.1*a1.7.5.11.7.5.2.11.7.5.2.21.7.5.2*a1.7.5.2
*1939
+2009 (70)

1.7.5*a1.7.51.7.6.1.11.7.6.1.21.7.6.1.31.7.6.1*a1.7.6.11.7.6.2.11.7.6.2.21.7.6.2*a1.7.6.21.7.6.3.11.7.6.3.21.7.6.3*a1.7.6.3.31.7.6.3*b1.7.6.31.7.6.41.7.6*a1.7.6
*1896
+1974 (78)

1.7*a
*1902
+1977 (74)

1.71.8.1.1.1.11.8.1.1.1.21.8.1.1.1*a1.8.1.1.11.8.1.1.2.11.8.1.1.2*a1.8.1.1.21.8.1.1*a1.8.1.1
*1922
+2008 (85)

1.8.1*a
*1932
+2010 (78)

1.8.1
*1909
+1972 (63)

1.8*a
*1905
+1984 (79)

1.81.9.1.1.11.9.1.1.21.9.1.1*a1.9.1.11.9.1*a

+2009

1.9.11.9*a
*1910
+1984 (73)

1.9
*1864
+1934 (70)

1*a
*1849
+1922 (73)

1
*1779


4
*1784


5
*1819


21213
*1794


61415
*1799


7
*1820


31*a:81*a:91*a:41*a:101*a:111*a:51*a:21*a:12
*1760


1*a:13
*1796


1*a:6
*1774


1*a:14
*1780


1*a:15
*1804


1*a:71*a:3

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C