Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Orszt Ludwik i Antonina Cieszyńska

*1864


1.1.1
*1866
+1866 (0)

1.1.2
*1867


1.1.3
*1891
+1907 (16)

1.1.4.11.1.4.2.1.1.11.1.4.2.1.1.2.11.1.4.2.1.1.2*a1.1.4.2.1.1.21.1.4.2.1.1*a
*1946
+2010 (64)

1.1.4.2.1.11.1.4.2.1.2.1.11.1.4.2.1.2.1*a1.1.4.2.1.2.11.1.4.2.1.2*a1.1.4.2.1.2
*1922
+2014 (92)

1.1.4.2.1*a
*1923
+2011 (87)

1.1.4.2.11.1.4.2.2.1.11.1.4.2.2.1*a1.1.4.2.2.11.1.4.2.2*a1.1.4.2.2
*1893
+1945 (51)

1.1.4.2*a
*1892
+1945 (52)

1.1.4.2
*1916
+2007 (91)

1.1.4.3.11.1.4.3.2.1.11.1.4.3.2.1*a
*1940
+1971 (31)

1.1.4.3.2.1
*1910
+1983 (73)

1.1.4.3.2*a
*1917
+1996 (78)

1.1.4.3.2
*1920
+1993 (73)

1.1.4.3.3*a
*1920
+2001 (80)

1.1.4.3.31.1.4.3.4.11.1.4.3.4.2.11.1.4.3.4.2*a1.1.4.3.4.21.1.4.3.4*a1.1.4.3.41.1.4.3*a
*1895
+1974 (79)

1.1.4.31.1.4.4*a
*1913
+1990 (76)

1.1.4.4.1*a

+1990

1.1.4.4.11.1.4.4*b
*1897
+1962 (65)

1.1.4.4
*1898
+1912 (14)

1.1.4.51.1.4.6.1.1.1*a1.1.4.6.1.1.11.1.4.6.1.1*a1.1.4.6.1.11.1.4.6.1.2.11.1.4.6.1.2*a
*1956
+2018 (62)

1.1.4.6.1.21.1.4.6.1.3.1.11.1.4.6.1.3.1*a1.1.4.6.1.3.11.1.4.6.1.3*a1.1.4.6.1.31.1.4.6.1*a
*1924
+2009 (85)

1.1.4.6.1
*1925
+1926 (1)

1.1.4.6.21.1.4.6.3.11.1.4.6.3*a
*1927
+2014 (87)

1.1.4.6.3
*1903
+1985 (82)

1.1.4.6*a
*1899
+1939 (40)

1.1.4.6
*1901
+1920 (19)

1.1.4.71.1.4.8.1.1*a1.1.4.8.1.1.1
*1948
+2008 (59)

1.1.4.8.1.1*b1.1.4.8.1.11.1.4.8.1.2.1.11.1.4.8.1.2.1.21.1.4.8.1.2.1.31.1.4.8.1.2.1*a1.1.4.8.1.2.11.1.4.8.1.2*a1.1.4.8.1.2.21.1.4.8.1.2.31.1.4.8.1.2.41.1.4.8.1.2*b
N.N.1.1.4.8.1.2*c1.1.4.8.1.2
*1931
+2005 (73)

1.1.4.8.1*a1.1.4.8.1.3*a1.1.4.8.1.31.1.4.8.1*b
*1929
+2015 (85)

1.1.4.8.1
*1957
+1978 (21)

1.1.4.8.2.11.1.4.8.2.2.1*a1.1.4.8.2.2.11.1.4.8.2.2*a1.1.4.8.2.2*b1.1.4.8.2.21.1.4.8.2*a
*1925
+2003 (78)

1.1.4.8.2*b

+2018

1.1.4.8.2*c
*1932
+2018 (86)

1.1.4.8.2
*1910
+1998 (87)

1.1.4.8*a
*1904
+1995 (91)

1.1.4.81.1.4.9.1.1.1*a1.1.4.9.1.1.11.1.4.9.1.1.21.1.4.9.1.1*a1.1.4.9.1.11.1.4.9.1.2.11.1.4.9.1.2.21.1.4.9.1.2*a1.1.4.9.1.21.1.4.9.1.3.11.1.4.9.1.3.21.1.4.9.1.3*a1.1.4.9.1.31.1.4.9.1.4.11.1.4.9.1.4.21.1.4.9.1.4.31.1.4.9.1.4*a1.1.4.9.1.41.1.4.9.1.51.1.4.9.1.61.1.4.9.1*a1.1.4.9.1*b1.1.4.9.11.1.4.9.2.11.1.4.9.2.21.1.4.9.2.31.1.4.9.2.41.1.4.9.2*a
*1933
+2013 (79)

1.1.4.9.2
*1905
+1979 (74)

1.1.4.9*a
*1910
+2006 (95)

1.1.4.91.1.4.A.1.11.1.4.A.1.2.11.1.4.A.1.2*a1.1.4.A.1.2
*1948
+1993 (44)

1.1.4.A.1*a1.1.4.A.1
*1917
+1993 (76)

1.1.4.A*a
*1912
+1995 (82)

1.1.4.A
*1907
+1930 (23)

1.1.4.B
*1870
+1932 (62)

1.1.4*a
*1868
+1935 (67)

1.1.4
*1870


1.1.5
*1872
+1876 (3)

1.1.6
*1875
+1878 (3)

1.1.7
*1878
+1878 (0)

1.1.8
*1843
+1883 (40)

1.1*a
*1888
+1888 (0)

1.1.9
*1861
+1898 (37)

1.1*b
*1841
+1913 (72)

1.1
*1821
+1863 (42)

1*a
*1816
+1863 (47)

1

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C