Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Siudzińscy
1.11.21.3
*1940
+1940 (0)

1.4.11.4.2.1.11.4.2.1*a1.4.2.11.4.2.2.11.4.2.2.21.4.2.2*a1.4.2.21.4.2*a1.4.21.4.3.1.11.4.3.1.21.4.3.1*a1.4.3.11.4.3.2.11.4.3.2.21.4.3.2*a1.4.3.21.4.3.3.11.4.3.3.21.4.3.3*a1.4.3.31.4.3*a
*1944
+2010 (65)

1.4.31.4.4.11.4.4.21.4.4*a1.4.41.4.5.1.11.4.5.1.21.4.5.1*a1.4.5.11.4.5.2*a1.4.5.21.4.5.3.11.4.5.3*a1.4.5.31.4.5*a1.4.5
*1915
+1997 (82)

1.4*a
*1914
+1998 (84)

1.41.51.61.71.8
*1880
+1918 (38)

1*a
*1946
+1946 (0)

1.9.11.9.2.11.9.2.21.9.2*a1.9.21.9.3.11.9.3*a1.9.31.9.4.11.9.4.21.9.4*a1.9.41.9.5
*1917
+1999 (81)

1.9*a
*1922
+1999 (77)

1.91.A1.B.1*a1.B.11.B.21.B.3.11.B.3*a

+2010

1.B.31.B.4.11.B.4.21.B.4*a1.B.4
*1930


1.B*a1.B1.C.1.11.C.1.21.C.1*a1.C.1
*1956
+1957 (1)

1.C.21.C.3.11.C.3.21.C.3*a1.C.31.C*a1.C1.D.1.1.11.D.1.1*a1.D.1.11.D.1*a1.D.11.D.2.1.11.D.2.1*a1.D.2.11.D.2*a
*1951
+1972 (21)

1.D.21.D.3.1*a1.D.3.11.D.3.21.D.3.3
*1953
+2001 (47)

1.D.3*a
*1954
+2000 (45)

1.D.3
*1908
+1976 (68)

1.D*a
*1918
+1989 (71)

1.D*b1.D
*1894
+1972 (78)

1*b
*1877
+1966 (89)

11*a:21*a:31*b:21*b:3
Rodzina Siudzińskich

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C