Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Drzewo Potomków/Przodków

*1826


1.1.1
*1828


1.1.2
*1856


1.1.3.1
*1831
+1859 (28)

1.1.3*a
*1873
+1944 (71)

1.1.3.2.1*a
*1887
+1950 (63)

1.1.3.2.11.1.3.2*a1.1.3.2
*1895


1.1.3*b1.1.3*c
*1829
+1910 (81)

1.1.3
*1833


1.1.4
*1837


1.1.5
*1862
+1898 (36)

1.1.6.1
*1864
+1873 (9)

1.1.6.2
*1895


1.1.6.3.1
*1897


1.1.6.3.21.1.6.3*a
*1866


1.1.6.3
*1896


1.1.6.4.1
*1898
+1898 (0)

1.1.6.4.2
*1899
+1900 (0)

1.1.6.4.3
*1901
+1901 (0)

1.1.6.4.4
*1870
+1901 (31)

1.1.6.4*a
*1949


1.1.6.4.5.1.11.1.6.4.5.1.2.11.1.6.4.5.1.2.21.1.6.4.5.1.2.3
*1980
+1980 (0)

1.1.6.4.5.1.2.41.1.6.4.5.1.2.5.11.1.6.4.5.1.2.5*a1.1.6.4.5.1.2.51.1.6.4.5.1.2.6.11.1.6.4.5.1.2.6*a1.1.6.4.5.1.2.61.1.6.4.5.1.2.7.11.1.6.4.5.1.2.7*a1.1.6.4.5.1.2.71.1.6.4.5.1.2*a1.1.6.4.5.1.21.1.6.4.5.1.3.11.1.6.4.5.1.3.2.11.1.6.4.5.1.3.2*a1.1.6.4.5.1.3.21.1.6.4.5.1.3*a1.1.6.4.5.1.3
*1926
+2000 (74)

1.1.6.4.5.1*a
*1925
+1967 (42)

1.1.6.4.5.1
*1927
+1927 (0)

1.1.6.4.5.2
*1950
+2015 (64)

1.1.6.4.5.3.11.1.6.4.5.3.2.11.1.6.4.5.3.2.21.1.6.4.5.3.2.31.1.6.4.5.3.2*a1.1.6.4.5.3.21.1.6.4.5.3.3.11.1.6.4.5.3.3*a1.1.6.4.5.3.31.1.6.4.5.3.4.11.1.6.4.5.3.4.21.1.6.4.5.3.4*a1.1.6.4.5.3.4
*1923
+2014 (90)

1.1.6.4.5.3*a
*1928
+2010 (82)

1.1.6.4.5.31.1.6.4.5.4.1.1.11.1.6.4.5.4.1.1*a1.1.6.4.5.4.1.11.1.6.4.5.4.1.2.1.11.1.6.4.5.4.1.2.1*a1.1.6.4.5.4.1.2.11.1.6.4.5.4.1.2.21.1.6.4.5.4.1.2.31.1.6.4.5.4.1.2.41.1.6.4.5.4.1.2*a1.1.6.4.5.4.1.21.1.6.4.5.4.1*a1.1.6.4.5.4.11.1.6.4.5.4.2.1.1.11.1.6.4.5.4.2.1.1.21.1.6.4.5.4.2.1.1*a1.1.6.4.5.4.2.1.11.1.6.4.5.4.2.1.21.1.6.4.5.4.2.1*a1.1.6.4.5.4.2.1*b1.1.6.4.5.4.2.1
*1982
+1982 (0)

1.1.6.4.5.4.2.21.1.6.4.5.4.2.3*a1.1.6.4.5.4.2.31.1.6.4.5.4.2.41.1.6.4.5.4.2*a1.1.6.4.5.4.2*b
*1954
+2017 (63)

1.1.6.4.5.4.21.1.6.4.5.4.3.1.11.1.6.4.5.4.3.1.21.1.6.4.5.4.3.1*a1.1.6.4.5.4.3.11.1.6.4.5.4.3.2.11.1.6.4.5.4.3.2*a1.1.6.4.5.4.3.21.1.6.4.5.4.3*a1.1.6.4.5.4.31.1.6.4.5.4.41.1.6.4.5.4.5.11.1.6.4.5.4.5*a1.1.6.4.5.4.5*b1.1.6.4.5.4.5
*1926
+2002 (76)

1.1.6.4.5.4*a1.1.6.4.5.4
*1953
+1954 (0)

1.1.6.4.5.5.11.1.6.4.5.5.2.1*a1.1.6.4.5.5.2.11.1.6.4.5.5.2.2.11.1.6.4.5.5.2.2*a1.1.6.4.5.5.2.21.1.6.4.5.5.2*a1.1.6.4.5.5.21.1.6.4.5.5.3.1.11.1.6.4.5.5.3.1*a1.1.6.4.5.5.3.11.1.6.4.5.5.3.2
*1949
+1997 (48)

1.1.6.4.5.5.3*a1.1.6.4.5.5.31.1.6.4.5.5.4.1.11.1.6.4.5.5.4.1.21.1.6.4.5.5.4.1*a1.1.6.4.5.5.4.11.1.6.4.5.5.4.21.1.6.4.5.5.4.3.11.1.6.4.5.5.4.3.21.1.6.4.5.5.4.3*a1.1.6.4.5.5.4.31.1.6.4.5.5.4*a1.1.6.4.5.5.4
*1933
+1961 (27)

1.1.6.4.5.5*a1.1.6.4.5.51.1.6.4.5.6.1.1*a1.1.6.4.5.6.1.11.1.6.4.5.6.1.2.11.1.6.4.5.6.1.2.21.1.6.4.5.6.1.2*a1.1.6.4.5.6.1.21.1.6.4.5.6.1.31.1.6.4.5.6.1.41.1.6.4.5.6.1*a1.1.6.4.5.6.11.1.6.4.5.6.2.1.11.1.6.4.5.6.2.1*a
*1983
+2015 (31)

1.1.6.4.5.6.2.11.1.6.4.5.6.2.21.1.6.4.5.6.2.31.1.6.4.5.6.2.41.1.6.4.5.6.2.51.1.6.4.5.6.2*a1.1.6.4.5.6.21.1.6.4.5.6.3.11.1.6.4.5.6.3.2.11.1.6.4.5.6.3.2.21.1.6.4.5.6.3.2*a1.1.6.4.5.6.3.21.1.6.4.5.6.3.3*a1.1.6.4.5.6.3.31.1.6.4.5.6.3.41.1.6.4.5.6.3.5*a1.1.6.4.5.6.3.51.1.6.4.5.6.3.6
*1956
+1995 (38)

1.1.6.4.5.6.3*a1.1.6.4.5.6.3*b1.1.6.4.5.6.31.1.6.4.5.6.4.1.11.1.6.4.5.6.4.1.21.1.6.4.5.6.4.1*a1.1.6.4.5.6.4.11.1.6.4.5.6.4.2.11.1.6.4.5.6.4.2*a1.1.6.4.5.6.4.21.1.6.4.5.6.4.3.11.1.6.4.5.6.4.3*a1.1.6.4.5.6.4.3
*1987
+1988 (1)

1.1.6.4.5.6.4.41.1.6.4.5.6.4.5
*1956
+2000 (44)

1.1.6.4.5.6.4*a1.1.6.4.5.6.41.1.6.4.5.6.5.11.1.6.4.5.6.5.21.1.6.4.5.6.5.31.1.6.4.5.6.5*a1.1.6.4.5.6.51.1.6.4.5.6.6*a1.1.6.4.5.6.6
*1933
+2015 (82)

1.1.6.4.5.6*a1.1.6.4.5.6
*1939
+1940 (0)

1.1.6.4.5.71.1.6.4.5.8.1.11.1.6.4.5.8.1.21.1.6.4.5.8.1*a1.1.6.4.5.8.11.1.6.4.5.8.2.11.1.6.4.5.8.2*a1.1.6.4.5.8.21.1.6.4.5.8.3.11.1.6.4.5.8.3.21.1.6.4.5.8.3.31.1.6.4.5.8.3*a1.1.6.4.5.8.3
*1933
+1990 (57)

1.1.6.4.5.8*a1.1.6.4.5.8
*1904
+1945 (41)

1.1.6.4.5*a
*1903
+1943 (40)

1.1.6.4.51.1.6.4.6.1.1.11.1.6.4.6.1.1*a1.1.6.4.6.1.11.1.6.4.6.1.2.11.1.6.4.6.1.2*a1.1.6.4.6.1.21.1.6.4.6.1.3.11.1.6.4.6.1.3.21.1.6.4.6.1.3*a1.1.6.4.6.1.3
*1930
+1998 (68)

1.1.6.4.6.1*a
*1928
+2000 (71)

1.1.6.4.6.1
*1954
+1978 (23)

1.1.6.4.6.2.11.1.6.4.6.2.2.11.1.6.4.6.2.2.21.1.6.4.6.2.2.31.1.6.4.6.2.2*a1.1.6.4.6.2.2
*1919
+2009 (90)

1.1.6.4.6.2*a
*1931
+1994 (63)

1.1.6.4.6.2
*1933
+2010 (77)

1.1.6.4.6.31.1.6.4.6.4.1.11.1.6.4.6.4.1.21.1.6.4.6.4.1.31.1.6.4.6.4.1*a1.1.6.4.6.4.11.1.6.4.6.4.2.11.1.6.4.6.4.2.21.1.6.4.6.4.2*a1.1.6.4.6.4.21.1.6.4.6.4.3.1*a1.1.6.4.6.4.3.11.1.6.4.6.4.3.21.1.6.4.6.4.3.31.1.6.4.6.4.3*a1.1.6.4.6.4.31.1.6.4.6.4.4.1.11.1.6.4.6.4.4.1.21.1.6.4.6.4.4.1*a1.1.6.4.6.4.4.11.1.6.4.6.4.4.2.11.1.6.4.6.4.4.2*a
*1984
+2000 (16)

1.1.6.4.6.4.4.21.1.6.4.6.4.4.31.1.6.4.6.4.4.41.1.6.4.6.4.4*a1.1.6.4.6.4.41.1.6.4.6.4*a
*1938
+2013 (75)

1.1.6.4.6.41.1.6.4.6.5.1.1.11.1.6.4.6.5.1.1*a1.1.6.4.6.5.1.11.1.6.4.6.5.1.21.1.6.4.6.5.1*a
*1965
+2008 (42)

1.1.6.4.6.5.11.1.6.4.6.5.2*a1.1.6.4.6.5.2
*1937
+2001 (63)

1.1.6.4.6.5*a
*1941
+2014 (73)

1.1.6.4.6.51.1.6.4.6.6.1.11.1.6.4.6.6.1.2*a1.1.6.4.6.6.1.21.1.6.4.6.6.1.31.1.6.4.6.6.1*a1.1.6.4.6.6.11.1.6.4.6.6*a1.1.6.4.6.61.1.6.4.6.7.1.11.1.6.4.6.7.1.2.11.1.6.4.6.7.1.2*a1.1.6.4.6.7.1.21.1.6.4.6.7.1*a1.1.6.4.6.7.11.1.6.4.6.7.2.11.1.6.4.6.7.2.21.1.6.4.6.7.2*a1.1.6.4.6.7.2
*1939
+1979 (39)

1.1.6.4.6.7*a1.1.6.4.6.7
*1909
+1952 (43)

1.1.6.4.6*a
*1906
+1987 (81)

1.1.6.4.61.1.6.4.7.1.1.11.1.6.4.7.1.1.21.1.6.4.7.1.1*a

+1984

1.1.6.4.7.1.11.1.6.4.7.1.2.11.1.6.4.7.1.2.21.1.6.4.7.1.2*a1.1.6.4.7.1.21.1.6.4.7.1.3.1.11.1.6.4.7.1.3.1*a1.1.6.4.7.1.3.1

+2011

1.1.6.4.7.1.3*a1.1.6.4.7.1.31.1.6.4.7.1*a
*1929
+2010 (81)

1.1.6.4.7.1
*1905
+1991 (85)

1.1.6.4.7*a
*1910
+1931 (20)

1.1.6.4.7
*1877
+1953 (75)

1.1.6.4*b
*1868
+1926 (58)

1.1.6.4
*1870
+1870 (0)

1.1.6.5
*1872
+1883 (11)

1.1.6.6
*1877
+1878 (1)

1.1.6.7
*1833
+1905 (72)

1.1.6*a
*1840
+1878 (38)

1.1.6
*1842


1.1.7
*1845


1.1.8
*1802
+1860 (58)

1.1*a
*1800
+1860 (60)

1.11*a1

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C