Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Klinikowscy

*1776
+1811 (35)

1
*1862
+1866 (3)

1.1.1.1
*1864
+1864 (0)

1.1.1.2
*1866
+1868 (1)

1.1.1.3
*1896
+1896 (0)

1.1.1.4.1
*1914
+1994 (79)

1.1.1.4.2.1*a
*1924
+1997 (72)

1.1.1.4.2.11.1.1.4.2.2.1.1.11.1.1.4.2.2.1.1*a1.1.1.4.2.2.1.11.1.1.4.2.2.1.2.1.11.1.1.4.2.2.1.2.1*a1.1.1.4.2.2.1.2.11.1.1.4.2.2.1.2.21.1.1.4.2.2.1.2.31.1.1.4.2.2.1.2.41.1.1.4.2.2.1.2*a1.1.1.4.2.2.1.21.1.1.4.2.2.1*a1.1.1.4.2.2.11.1.1.4.2.2.2.1.1.11.1.1.4.2.2.2.1.1.21.1.1.4.2.2.2.1.1*a1.1.1.4.2.2.2.1.11.1.1.4.2.2.2.1.21.1.1.4.2.2.2.1*a1.1.1.4.2.2.2.1*b1.1.1.4.2.2.2.1
*1982
+1982 (0)

1.1.1.4.2.2.2.21.1.1.4.2.2.2.3*a1.1.1.4.2.2.2.31.1.1.4.2.2.2.41.1.1.4.2.2.2*a1.1.1.4.2.2.2*b
*1954
+2017 (63)

1.1.1.4.2.2.21.1.1.4.2.2.3.1.11.1.1.4.2.2.3.1.21.1.1.4.2.2.3.1*a1.1.1.4.2.2.3.11.1.1.4.2.2.3.2.11.1.1.4.2.2.3.2*a1.1.1.4.2.2.3.21.1.1.4.2.2.3*a1.1.1.4.2.2.31.1.1.4.2.2.41.1.1.4.2.2.5.11.1.1.4.2.2.5*a1.1.1.4.2.2.5*b1.1.1.4.2.2.51.1.1.4.2.2*a
*1926
+2002 (76)

1.1.1.4.2.2
*1931
+1986 (54)

1.1.1.4.2.3*a
*1927
+1988 (60)

1.1.1.4.2.3
*1928
+1934 (5)

1.1.1.4.2.4
*1893
+1975 (82)

1.1.1.4.2*a
*1897
+1978 (80)

1.1.1.4.2
*1900
+1945 (44)

1.1.1.4.3
*1929
+1951 (22)

1.1.1.4.4.1
*1928
+2001 (72)

1.1.1.4.4.2*a
*1930
+1987 (57)

1.1.1.4.4.2
*1934
+1934 (0)

1.1.1.4.4.31.1.1.4.4.4.1.1.11.1.1.4.4.4.1.1.21.1.1.4.4.4.1.1.31.1.1.4.4.4.1.1.41.1.1.4.4.4.1.1.51.1.1.4.4.4.1.1*a
*1975
+2012 (37)

1.1.1.4.4.4.1.11.1.1.4.4.4.1.2.11.1.1.4.4.4.1.2.21.1.1.4.4.4.1.2*a1.1.1.4.4.4.1.2*b1.1.1.4.4.4.1.21.1.1.4.4.4.1.3.11.1.1.4.4.4.1.3.21.1.1.4.4.4.1.3.31.1.1.4.4.4.1.3*a1.1.1.4.4.4.1.31.1.1.4.4.4.1.4.11.1.1.4.4.4.1.4.21.1.1.4.4.4.1.4*a1.1.1.4.4.4.1.41.1.1.4.4.4.1*a
*1954
+2011 (56)

1.1.1.4.4.4.1*b1.1.1.4.4.4.11.1.1.4.4.4.2.11.1.1.4.4.4.2.2
*1960


1.1.1.4.4.4.2*a1.1.1.4.4.4.21.1.1.4.4.4.3.11.1.1.4.4.4.3.2*a1.1.1.4.4.4.3.21.1.1.4.4.4.3.3.11.1.1.4.4.4.3.3.21.1.1.4.4.4.3.3*a1.1.1.4.4.4.3.31.1.1.4.4.4.3.4.11.1.1.4.4.4.3.4*a1.1.1.4.4.4.3.41.1.1.4.4.4.3*a1.1.1.4.4.4.31.1.1.4.4.4.4
*1934
+2006 (71)

1.1.1.4.4.4*a
*1935
+2013 (78)

1.1.1.4.4.41.1.1.4.4.5.1.11.1.1.4.4.5.1.2.11.1.1.4.4.5.1.2.21.1.1.4.4.5.1.2*a1.1.1.4.4.5.1.21.1.1.4.4.5.1.31.1.1.4.4.5.1*a1.1.1.4.4.5.11.1.1.4.4.5.2.11.1.1.4.4.5.2*a1.1.1.4.4.5.2
*1942
+2015 (73)

1.1.1.4.4.5*a
*1944
+2006 (62)

1.1.1.4.4.51.1.1.4.4.6.1*a1.1.1.4.4.6.1.11.1.1.4.4.6.1*b1.1.1.4.4.6.11.1.1.4.4.6*a
*1945
+2014 (68)

1.1.1.4.4.6
*1905
+1983 (78)

1.1.1.4.4*a
*1902
+1957 (54)

1.1.1.4.4
*1904
+1904 (0)

1.1.1.4.51.1.1.4.6.1.1.1*a1.1.1.4.6.1.1.11.1.1.4.6.1.1.21.1.1.4.6.1.1*a1.1.1.4.6.1.11.1.1.4.6.1.2.11.1.1.4.6.1.2.21.1.1.4.6.1.2*a1.1.1.4.6.1.2
*1929
+2016 (87)

1.1.1.4.6.1*a1.1.1.4.6.1
*1926
+1944 (18)

1.1.1.4.6.2
*1905
+1939 (34)

1.1.1.4.6*a
*1905
+1993 (88)

1.1.1.4.6*b
*1905
+1951 (46)

1.1.1.4.61.1.1.4.7.1.1.11.1.1.4.7.1.1.21.1.1.4.7.1.1.31.1.1.4.7.1.1.41.1.1.4.7.1.1*a1.1.1.4.7.1.11.1.1.4.7.1.2*a1.1.1.4.7.1.21.1.1.4.7.1.3.11.1.1.4.7.1.3.21.1.1.4.7.1.3*a1.1.1.4.7.1.3
*1919
+2008 (88)

1.1.1.4.7.1*a1.1.1.4.7.11.1.1.4.7.2.1.1*a1.1.1.4.7.2.1.11.1.1.4.7.2.1.2.11.1.1.4.7.2.1.2*a1.1.1.4.7.2.1.21.1.1.4.7.2.1*a1.1.1.4.7.2.1
*1935
+2018 (82)

1.1.1.4.7.2*a1.1.1.4.7.21.1.1.4.7.3
*1903
+1987 (84)

1.1.1.4.7*a
*1906
+1960 (54)

1.1.1.4.71.1.1.4.8.1.1.11.1.1.4.8.1.1*a1.1.1.4.8.1.1.21.1.1.4.8.1.1.31.1.1.4.8.1.1.4.11.1.1.4.8.1.1.4*a1.1.1.4.8.1.1.41.1.1.4.8.1.1*b
*1959
+2017 (58)

1.1.1.4.8.1.11.1.1.4.8.1.2*a1.1.1.4.8.1.21.1.1.4.8.1.3.1*a1.1.1.4.8.1.3.11.1.1.4.8.1.3*a1.1.1.4.8.1.31.1.1.4.8.1.4.11.1.1.4.8.1.4.21.1.1.4.8.1.4*a1.1.1.4.8.1.41.1.1.4.8.1.51.1.1.4.8.1*a
*1934
+1986 (51)

1.1.1.4.8.11.1.1.4.8.2.1.1*a1.1.1.4.8.2.1.11.1.1.4.8.2.1*a1.1.1.4.8.2.11.1.1.4.8.2.2.11.1.1.4.8.2.2*a1.1.1.4.8.2.2
*1938
+2003 (65)

1.1.1.4.8.2*a1.1.1.4.8.2
*1939
+1939 (0)

1.1.1.4.8.3
*1940
+1941 (1)

1.1.1.4.8.41.1.1.4.8.5.1.1.11.1.1.4.8.5.1.1*a1.1.1.4.8.5.1.11.1.1.4.8.5.1*a1.1.1.4.8.5.11.1.1.4.8.5.2.11.1.1.4.8.5.2.21.1.1.4.8.5.2*a1.1.1.4.8.5.2
*1938
+2005 (66)

1.1.1.4.8.5*a
*1942
+2017 (75)

1.1.1.4.8.51.1.1.4.8.6.1.1.11.1.1.4.8.6.1.1*a1.1.1.4.8.6.1.11.1.1.4.8.6.1*a1.1.1.4.8.6.1*b
*1969
+2012 (43)

1.1.1.4.8.6.11.1.1.4.8.6.2.11.1.1.4.8.6.2.21.1.1.4.8.6.2*a
*1971
+2005 (34)

1.1.1.4.8.6.21.1.1.4.8.6*a
*1945
+1993 (47)

1.1.1.4.8.6
*1950
+1979 (29)

1.1.1.4.8.71.1.1.4.8.8.1.11.1.1.4.8.8.1.21.1.1.4.8.8.1.31.1.1.4.8.8.1.41.1.1.4.8.8.1*a1.1.1.4.8.8.11.1.1.4.8.8.2.11.1.1.4.8.8.2.21.1.1.4.8.8.2*a1.1.1.4.8.8.21.1.1.4.8.8.3.11.1.1.4.8.8.3*a1.1.1.4.8.8.31.1.1.4.8.8*a1.1.1.4.8.8
*1909
+1984 (74)

1.1.1.4.8*a
*1908
+1988 (80)

1.1.1.4.81.1.1.4.9.1.1.1.11.1.1.4.9.1.1.1*a1.1.1.4.9.1.1.11.1.1.4.9.1.1.2*a1.1.1.4.9.1.1.21.1.1.4.9.1.1*a1.1.1.4.9.1.11.1.1.4.9.1.2.11.1.1.4.9.1.2.2*a1.1.1.4.9.1.2.21.1.1.4.9.1.2.31.1.1.4.9.1.2*a
*1954
+2000 (45)

1.1.1.4.9.1.2
*1956
+1957 (1)

1.1.1.4.9.1.31.1.1.4.9.1.4.11.1.1.4.9.1.4.21.1.1.4.9.1.4*a1.1.1.4.9.1.41.1.1.4.9.1*a
*1932
+1996 (64)

1.1.1.4.9.11.1.1.4.9.2.1.11.1.1.4.9.2.1.21.1.1.4.9.2.1*a1.1.1.4.9.2.11.1.1.4.9.2*a1.1.1.4.9.2*b1.1.1.4.9.2
*1902
+1953 (50)

1.1.1.4.9*a
*1893
+1959 (66)

1.1.1.4.9*b
*1909
+1988 (79)

1.1.1.4.91.1.1.4.A.1.11.1.1.4.A.1*a
*1933


1.1.1.4.A.1*b
*1934
+2010 (76)

1.1.1.4.A.11.1.1.4.A.2.1.11.1.1.4.A.2.1*a1.1.1.4.A.2.11.1.1.4.A.2.21.1.1.4.A.2.31.1.1.4.A.2*a
*1936


1.1.1.4.A.21.1.1.4.A.31.1.1.4.A.4.11.1.1.4.A.4.21.1.1.4.A.4*a
*1949
+1979 (30)

1.1.1.4.A.4
*1905
+1963 (57)

1.1.1.4.A*a
*1912
+1983 (70)

1.1.1.4.A1.1.1.4.B.1.1.11.1.1.4.B.1.1*a1.1.1.4.B.1.11.1.1.4.B.1*a
*1946
+2007 (60)

1.1.1.4.B.11.1.1.4.B.2.1.11.1.1.4.B.2.1*a
*1971
+1993 (21)

1.1.1.4.B.2.11.1.1.4.B.2.2.11.1.1.4.B.2.2*a1.1.1.4.B.2.2.21.1.1.4.B.2.2*b1.1.1.4.B.2.21.1.1.4.B.2*a1.1.1.4.B.2
*1921
+2003 (82)

1.1.1.4.B*a
*1916
+1998 (81)

1.1.1.4.B
*1869
+1936 (66)

1.1.1.4*a
*1869
+1940 (71)

1.1.1.4
*1893
+1893 (0)

1.1.1.5.1
*1894
+1900 (5)

1.1.1.5.2
*1897


1.1.1.5.3
*1899


1.1.1.5.4
*1904


1.1.1.5.5
*1905
+1905 (0)

1.1.1.5.6
*1865
+1923 (58)

1.1.1.5*a
*1871


1.1.1.5
*1874
+1876 (2)

1.1.1.6
*1903


1.1.1.7.1
*1904


1.1.1.7.2
*1905


1.1.1.7.31.1.1.7.4.11.1.1.7.4*a
*1906


1.1.1.7.4
*1908
+1909 (1)

1.1.1.7.5
*1875


1.1.1.7*a
*1877
+1909 (32)

1.1.1.7
*1905
+1946 (40)

1.1.1.8.1
*1906
+1934 (28)

1.1.1.8.2
*1908
+1994 (85)

1.1.1.8.3
*1910
+1934 (24)

1.1.1.8.4
*1914


1.1.1.8.5

+1912

1.1.1.8.61.1.1.8*a
*1880
+1954 (74)

1.1.1.8
*1907
+1965 (57)

1.1.1.9.1*a
*1903
+1958 (54)

1.1.1.9.11.1.1.9.2
*1878
+1935 (57)

1.1.1.9*a
*1883
+1937 (53)

1.1.1.9
*1840


1.1.1*a
*1836
+1905 (69)

1.1.11.1*a1.1
*1822


1.2
*1826
+1826 (0)

1.3
*1828
+1829 (1)

1.4
*1830


1.5
*1789


1*a
*1789


1
*1744
+1811 (67)

2

+1811

31*a:41*a:5

+1811

1*a:2

+1811

1*a:3

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C