Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Kulbiccy

*1821
+1825 (3)

1.1
*1845


1.2.1
*1848
+1860 (12)

1.2.2
*1850


1.2.3
*1824


1.2*a
*1823


1.2
*1802
+1826 (24)

1*a
*1827


1.3
*1825
+1890 (65)

1.4*a
*1829


1.4
*1860


1.5.1*a
*1854
+1911 (57)

1.5.1
*1834


1.5*a
*1832
+1885 (53)

1.5
*1834


1.6
*1835
+1836 (1)

1.7
*1801
+1865 (64)

1*b
*1776
+1837 (61)

1
*1812
+1812 (0)

1.1

+1890

1.2*a
*1814
+1848 (34)

1.2
*1849
+1862 (13)

1.3.1
*1876


1.3.2.1
*1878


1.3.2.2
*1881


1.3.2.3
*1883


1.3.2.4
*1884


1.3.2.5
*1887


1.3.2.6
*1888


1.3.2.7
*1841


1.3.2*a
*1859


1.3.2
*1823
+1868 (45)

1.3*a
*1817


1.3*b
*1816
+1872 (56)

1.31.4.1*a
*1841


1.4.11.4.2*a
*1847


1.4.2
*1849
+1849 (0)

1.4.3
*1853


1.4.4
*1857
+1858 (1)

1.4.5
*1867


1.4.6
*1817
+1881 (64)

1.4*a
*1819
+1887 (68)

1.4
*1823
+1833 (10)

1.5
*1826
+1845 (19)

1.6
*1829
+1836 (7)

1.7
*1862
+1881 (19)

1.8.1
*1839
+1863 (24)

1.8*a
*1862
+1898 (36)

1.8.2
*1864
+1873 (9)

1.8.3
*1895


1.8.4.1
*1897


1.8.4.21.8.4*a
*1866


1.8.4
*1896


1.8.5.1
*1898
+1898 (0)

1.8.5.2
*1899
+1900 (0)

1.8.5.3
*1901
+1901 (0)

1.8.5.4
*1870
+1901 (31)

1.8.5*a
*1949


1.8.5.5.1.11.8.5.5.1.2.11.8.5.5.1.2.21.8.5.5.1.2.3
*1980
+1980 (0)

1.8.5.5.1.2.41.8.5.5.1.2.5.11.8.5.5.1.2.5*a1.8.5.5.1.2.51.8.5.5.1.2.6.11.8.5.5.1.2.6*a1.8.5.5.1.2.61.8.5.5.1.2.7.11.8.5.5.1.2.7*a1.8.5.5.1.2.71.8.5.5.1.2*a1.8.5.5.1.21.8.5.5.1.3.11.8.5.5.1.3.2.11.8.5.5.1.3.2*a1.8.5.5.1.3.21.8.5.5.1.3*a1.8.5.5.1.3
*1926
+2000 (74)

1.8.5.5.1*a
*1925
+1967 (42)

1.8.5.5.1
*1927
+1927 (0)

1.8.5.5.2
*1950
+2015 (64)

1.8.5.5.3.11.8.5.5.3.2.11.8.5.5.3.2.21.8.5.5.3.2.31.8.5.5.3.2*a1.8.5.5.3.21.8.5.5.3.3.11.8.5.5.3.3*a1.8.5.5.3.31.8.5.5.3.4.11.8.5.5.3.4.21.8.5.5.3.4*a1.8.5.5.3.4
*1923
+2014 (90)

1.8.5.5.3*a
*1928
+2010 (82)

1.8.5.5.31.8.5.5.4.1.1.11.8.5.5.4.1.1*a1.8.5.5.4.1.11.8.5.5.4.1.2.1.11.8.5.5.4.1.2.1*a1.8.5.5.4.1.2.11.8.5.5.4.1.2.21.8.5.5.4.1.2.31.8.5.5.4.1.2.41.8.5.5.4.1.2*a1.8.5.5.4.1.21.8.5.5.4.1*a1.8.5.5.4.11.8.5.5.4.2.1.1.11.8.5.5.4.2.1.1.21.8.5.5.4.2.1.1*a1.8.5.5.4.2.1.11.8.5.5.4.2.1.21.8.5.5.4.2.1*a1.8.5.5.4.2.1*b1.8.5.5.4.2.1
*1982
+1982 (0)

1.8.5.5.4.2.21.8.5.5.4.2.3*a1.8.5.5.4.2.31.8.5.5.4.2.41.8.5.5.4.2*a1.8.5.5.4.2*b
*1954
+2017 (63)

1.8.5.5.4.21.8.5.5.4.3.1.11.8.5.5.4.3.1.21.8.5.5.4.3.1*a1.8.5.5.4.3.11.8.5.5.4.3.2.11.8.5.5.4.3.2*a1.8.5.5.4.3.21.8.5.5.4.3*a1.8.5.5.4.31.8.5.5.4.41.8.5.5.4.5.11.8.5.5.4.5*a1.8.5.5.4.5*b1.8.5.5.4.5
*1926
+2002 (76)

1.8.5.5.4*a1.8.5.5.4
*1953
+1954 (0)

1.8.5.5.5.11.8.5.5.5.2.1*a1.8.5.5.5.2.11.8.5.5.5.2.2.11.8.5.5.5.2.2*a1.8.5.5.5.2.21.8.5.5.5.2*a1.8.5.5.5.21.8.5.5.5.3.1.11.8.5.5.5.3.1*a1.8.5.5.5.3.11.8.5.5.5.3.2
*1949
+1997 (48)

1.8.5.5.5.3*a1.8.5.5.5.31.8.5.5.5.4.1.11.8.5.5.5.4.1.21.8.5.5.5.4.1*a1.8.5.5.5.4.11.8.5.5.5.4.21.8.5.5.5.4.3.11.8.5.5.5.4.3.21.8.5.5.5.4.3*a1.8.5.5.5.4.31.8.5.5.5.4*a1.8.5.5.5.4
*1933
+1961 (27)

1.8.5.5.5*a1.8.5.5.51.8.5.5.6.1.1*a1.8.5.5.6.1.11.8.5.5.6.1.2.11.8.5.5.6.1.2.21.8.5.5.6.1.2*a1.8.5.5.6.1.21.8.5.5.6.1.31.8.5.5.6.1.41.8.5.5.6.1*a1.8.5.5.6.11.8.5.5.6.2.1.11.8.5.5.6.2.1*a
*1983
+2015 (31)

1.8.5.5.6.2.11.8.5.5.6.2.21.8.5.5.6.2.31.8.5.5.6.2.41.8.5.5.6.2.51.8.5.5.6.2*a1.8.5.5.6.21.8.5.5.6.3.11.8.5.5.6.3.2.11.8.5.5.6.3.2.21.8.5.5.6.3.2*a1.8.5.5.6.3.21.8.5.5.6.3.3*a1.8.5.5.6.3.31.8.5.5.6.3.41.8.5.5.6.3.5*a1.8.5.5.6.3.51.8.5.5.6.3.6
*1956
+1995 (38)

1.8.5.5.6.3*a1.8.5.5.6.3*b1.8.5.5.6.31.8.5.5.6.4.1.11.8.5.5.6.4.1.21.8.5.5.6.4.1*a1.8.5.5.6.4.11.8.5.5.6.4.2.11.8.5.5.6.4.2*a1.8.5.5.6.4.21.8.5.5.6.4.3.11.8.5.5.6.4.3*a1.8.5.5.6.4.3
*1987
+1988 (1)

1.8.5.5.6.4.41.8.5.5.6.4.5
*1956
+2000 (44)

1.8.5.5.6.4*a1.8.5.5.6.41.8.5.5.6.5.11.8.5.5.6.5.21.8.5.5.6.5.31.8.5.5.6.5*a1.8.5.5.6.51.8.5.5.6.6*a1.8.5.5.6.6
*1933
+2015 (82)

1.8.5.5.6*a1.8.5.5.6
*1939
+1940 (0)

1.8.5.5.71.8.5.5.8.1.11.8.5.5.8.1.21.8.5.5.8.1*a1.8.5.5.8.11.8.5.5.8.2.11.8.5.5.8.2*a1.8.5.5.8.21.8.5.5.8.3.11.8.5.5.8.3.21.8.5.5.8.3.31.8.5.5.8.3*a1.8.5.5.8.3
*1933
+1990 (57)

1.8.5.5.8*a1.8.5.5.8
*1904
+1945 (41)

1.8.5.5*a
*1903
+1943 (40)

1.8.5.51.8.5.6.1.1.11.8.5.6.1.1*a1.8.5.6.1.11.8.5.6.1.2.11.8.5.6.1.2*a1.8.5.6.1.21.8.5.6.1.3.11.8.5.6.1.3.21.8.5.6.1.3*a1.8.5.6.1.3
*1930
+1998 (68)

1.8.5.6.1*a
*1928
+2000 (71)

1.8.5.6.1
*1954
+1978 (23)

1.8.5.6.2.11.8.5.6.2.2.11.8.5.6.2.2.21.8.5.6.2.2.31.8.5.6.2.2*a1.8.5.6.2.2
*1919
+2009 (90)

1.8.5.6.2*a
*1931
+1994 (63)

1.8.5.6.2
*1933
+2010 (77)

1.8.5.6.31.8.5.6.4.1.11.8.5.6.4.1.21.8.5.6.4.1.31.8.5.6.4.1*a1.8.5.6.4.11.8.5.6.4.2.11.8.5.6.4.2.21.8.5.6.4.2*a1.8.5.6.4.21.8.5.6.4.3.1*a1.8.5.6.4.3.11.8.5.6.4.3.21.8.5.6.4.3.31.8.5.6.4.3*a1.8.5.6.4.31.8.5.6.4.4.1.11.8.5.6.4.4.1.21.8.5.6.4.4.1*a1.8.5.6.4.4.11.8.5.6.4.4.2.11.8.5.6.4.4.2*a
*1984
+2000 (16)

1.8.5.6.4.4.21.8.5.6.4.4.31.8.5.6.4.4.41.8.5.6.4.4*a1.8.5.6.4.41.8.5.6.4*a
*1938
+2013 (75)

1.8.5.6.41.8.5.6.5.1.1.11.8.5.6.5.1.1*a1.8.5.6.5.1.11.8.5.6.5.1.21.8.5.6.5.1*a
*1965
+2008 (42)

1.8.5.6.5.11.8.5.6.5.2*a1.8.5.6.5.2
*1937
+2001 (63)

1.8.5.6.5*a
*1941
+2014 (73)

1.8.5.6.51.8.5.6.6.1.11.8.5.6.6.1.2*a1.8.5.6.6.1.21.8.5.6.6.1.31.8.5.6.6.1*a1.8.5.6.6.11.8.5.6.6*a1.8.5.6.61.8.5.6.7.1.11.8.5.6.7.1.2.11.8.5.6.7.1.2*a1.8.5.6.7.1.21.8.5.6.7.1*a1.8.5.6.7.11.8.5.6.7.2.11.8.5.6.7.2.21.8.5.6.7.2*a1.8.5.6.7.2
*1939
+1979 (39)

1.8.5.6.7*a1.8.5.6.7
*1909
+1952 (43)

1.8.5.6*a
*1906
+1987 (81)

1.8.5.61.8.5.7.1.1.11.8.5.7.1.1.21.8.5.7.1.1*a

+1984

1.8.5.7.1.11.8.5.7.1.2.11.8.5.7.1.2.21.8.5.7.1.2*a1.8.5.7.1.21.8.5.7.1.3.1.11.8.5.7.1.3.1*a1.8.5.7.1.3.1

+2011

1.8.5.7.1.3*a1.8.5.7.1.31.8.5.7.1*a
*1929
+2010 (81)

1.8.5.7.1
*1905
+1991 (85)

1.8.5.7*a
*1910
+1931 (20)

1.8.5.7
*1877
+1953 (75)

1.8.5*b
*1868
+1926 (58)

1.8.5
*1870
+1870 (0)

1.8.6
*1872
+1883 (11)

1.8.7
*1877
+1878 (1)

1.8.8
*1840
+1878 (38)

1.8*b
*1881
+1881 (0)

1.8.9
*1882


1.8.A
*1883
+1883 (0)

1.8.B
*1884
+1885 (0)

1.8.C
*1887
+1889 (1)

1.8.D
*1897
+1897 (0)

1.8.E
*1859


1.8*c
*1833
+1905 (72)

1.8
*1785
+1844 (59)

1*a
*1783
+1841 (58)

1
*1785


1
*1883


1.1.1.1
*1841


1.1.1*a
*1858


1.1.1
*1822


1.1*a
*1825


1.1
*1864


1.2.1
*1865
+1867 (2)

1.2.2
*1867


1.2.3
*1869
+1871 (2)

1.2.4
*1871
+1873 (2)

1.2.5
*1873
+1873 (0)

1.2.61.2*a

+1873

1.2

+1854

1*a
*1790
+1854 (64)

1
*1744
+1820 (76)

2

+1820

3
*1859


1*a:2
*1750
+1823 (73)

1*a:3

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C