Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Szlija

1.1

66

67

Franciszek Szlija

*około 1829
+1926 (97)


32

Anna Ossowska

*około 1826
+1904 (78)


33

Wincenty Burczyk

*około 1832
+1910 (78)


34

Anna Domanek

*około 1834
+1890 (56)


35

16

17

36

37

38

39

Michał Topolski

*1856
+1933 (77)


18

19

Robert Szlija

*1896
+1951 (54)


8

Zofia Topolska

*1892
+1992 (99)


9

40

41

42

43

Władysław Prabucki

*1863
+1933 (70)


20

Paulina Kasprzycka

*1862
+1947 (85)


21

Józef Kurowski

*około 183744

Katarzyna Zgoda

*około 184845

Józef Jurczyk

*około 183646

Marianna Belling

*około 183747

22

23

Franciszek Prabucki

*1899
+1987 (87)


10

Marta Kurowska

*1904
+1984 (79)


11

Bronisław Szlija

*1929
+1988 (59)


4

Irena Prabucka

*1930
+2008 (77)


5

48

49

50

51

24

25

52

53

54

55

26

27

Michał Woźniak

*1899
+1976 (77)


12

Wiktoria Serkowska

*1898
+1983 (84)


13

112

113

Andrzej Ważny

*około 1791
+1861 (70)


114

Anna Miloch

*około 1794
+1830 (36)


115

Jan Rezmer

*1828
+1903 (75)


56

Józefina Ważna

*1827
+1893 (66)


57

236

237

118

119

58

Katarzyna Gliniecka

*1841
+1912 (71)


59

Kazimierz Rezmer

*1869
+1947 (78)


28

29

120

121

122

123

Jan Michna

*1840
+1890 (50)


60

61

124

125

126

127

Paweł Borzeszkowski

*1845
+1904 (59)


62

Katarzyna Schulz

*1856
+1928 (72)


63

Franciszek Michna

*1877
+1937 (60)


30

Łucja Borzyszkowska

*1881
+1964 (82)


31

Władysław Rezmer

*1904
+1950 (46)


14

Józefa Michna

*1909
+1946 (37)


15

Mieczesław Woźniak

*1924
+1979 (55)


6

Teresa Rezmer

*1929
+2014 (84)


7

2

3

Andrzej Klinikowski

*około 1736
+1800 (64)


1*a:256

1*a:257

1*a:128

1*a:129

1*a:130

1*a:131

1*a:64

Jadwiga Balcerowicz

*1801
+1852 (51)


1*a:65

Jan Karski

*około 1802
+1842 (40)


1*a:66

1*a:67

Jan Klinikowski

*1834
+po 1905 (71)


1*a:32

1*a:33

1*a:136

1*a:137

Antoni Bakanowicz

*około 1811
+1879 (68)


1*a:68

1*a:69

1*a:140

1*a:141

1*a:70

1*a:71

Franciszek Bakanowicz

*1839
+1899 (60)


1*a:34

1*a:35

Julian Klinikowski

*1869
+1940 (71)


1*a:16

Antonina Bakanowicz

*1869
+1936 (66)


1*a:17

1*a:74

1*a:75

Marcin Orszt

*około 1836
+po 1900 (64)


1*a:36

Marianna Zapałowska

*1838
+1894 (56)


1*a:37

1*a:38

1*a:39

Stanisław Orszt

*1866
+1940 (73)


1*a:18

Anna Lewandowska

*1867
+1917 (49)


1*a:19

Jan Klinikowski

*1897
+1978 (80)


1*a:8

Helena Orszt

*1893
+1975 (82)


1*a:9

Maciej Kulbicki

*około 1744
+1820 (76)


1*a:160

Marianna Nn


+przed 1820


1*a:161

1*a:162

Cecylia Śliwa

*około 1750
+1823 (73)


1*a:163

Piotr Kulbicki

*1783
+1841 (58)


1*a:80

Marianna Szcześnik

*1785
+1844 (59)


1*a:81

1*a:164

1*a:165

1*a:166

Franciszka Nn


+przed 1825


1*a:167

Paweł Tabor

*1800
+1854 (54)


1*a:82