Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Nn Nn

 
(data i miejsce urodzenia)
Związki:
Deja Tadeusz
    Małżeństwo

    Dzieci:
  1. Deja Marta {córka}
(...)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl