Klinikowski -Drzewo Genealogiczne

Indeks chronologiczny
1720-1729 1730-1739 1740-1749 1750-1759 1760-1769 1770-1779 1780-1789 1790-1799 1800-1809 1810-1819 1820-1829 1830-1839 1840-1849 1850-1859 1860-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 Inne

Lista osób urodzonych pomiędzy 1950 a 1959Indeks chronologiczny [1950 - 1959] - 297

1Adamczyk Kazimierz [0¬]     
2Alijewicz Roman [0¬]    
3Bajson Andrzej [0¬]     
4Bajson Benedykt [0¬]     
5Bartosiewicz Jan *1953 +1994   
6Bartosiewicz Jerzy [0¬]     
7Bartosiewicz Mieczysław [0¬]     
8Bartosiewicz Władysław [0¬]     
9Bejma Jan *1953 +2013   
10Biel Małgorzata [0¬]     
11Biel Ryszard *1954 +1978   
12Bilska Hanna [0¬]    
13Bokota Ryszard [0¬]    
14Bona Józef [0¬]     
15Boryczka Bogusław [0¬]    
16Brandt Edmund [0¬]     
17Bryl Bogdan *1951  
18Brzóskowska Krystyna [0¬]     
19Burda Dorota [0¬]    
20Burdzy Andrzej [0¬]    
21Burec Halina Teresa [0¬]    
22Całkowski Piotr [0¬]     
23Ciabach Małgorzata [0¬]    
24Ciężka Alina [0¬]    
25Ciężka Jadwiga [0¬]    
26Ciężka Krystyna [0¬]    
27Ciężki Mieczysław [0¬]    
28Ciszewski Piotr [0¬]     
29Cyrklaff Marian *1954 +2011  
30Czaczyk Danuta [0¬]     
31Czaczyk Halina Maria [0¬]     
32Czaczyk Leszek [0¬]    
33Czaczyk Marek [0¬]    
34Czaczyk Teresa *1951 +1951   
35Czaczyk Zenon Stefan [0¬]     
36Czechowska Ewa [0¬]    
37Czechowska Krystyna [0¬]    
38Czechowska Teresa [0¬]    
39Czechowski Jerzy [0¬]    
40Czerniejewska Zdzisława [0¬]    
41Dobosz Elżbieta [0¬]     
42Dobosz Janina [0¬]     
43Dobosz Marian [0¬]     
44Dobrzyński Kazimierz *1951 +2012  
45Donarska Joanna [0¬]     
46Draszawka Józef [0¬]    
47Draszawka Sabina *1957 +1976  
48Draszawka Zbigniew [0¬]    
49Dubińska Barbara [0¬]    
50Dubińska Danuta [0¬]    
51Dybałowski Andrzej [0¬]    
52Florczak Eugenia *1950 +1991   
53Frackiewicz Halina *~ 1950 +1972  
54Gabor Maria [0¬]    
55Gantkowska Małgorzata [0¬]    
56Gantkowski Czesław [0¬]    
57Gantkowski Mieczysław [0¬]    
58Gantkowski Stanley Henry *1953 +2006  
59Gaworek Alicja [0¬]    
60Gawryś Danuta [0¬]    
61Gołąbek Jolanta [0¬]     
62Gowor Andrzej *1953 +1989  
63Górski Jerzy [0¬]     
64Grabiec Andrzej [0¬]     
65Grikis Zbigniew Julian [0¬]     
66Grykis Grażyna Teresa *1956  
67Grykis Leszek Wiesław [0¬]    
68Gutmańska Bożena [0¬]     
69Hertmanowski Mieczysław [0¬]    
70Hetmański Jerzy [0¬]    
71Ignerowicz Zdzisław [0¬]     
72Jankowski Jerzy Marek [0¬]    
73Jarosz Leszek [0¬]     
74Józefowicz Zofia [0¬]    
75Kalkowska Danuta [0¬]    
76Kalkowski Edward [0¬]     
77Kałuska Agnieszka *1953 +1974   
78Kałuski Andrzej [0¬]     
79Kałuski Seweryn [0¬]     
80Kamińska Aniela [0¬]    
81Kamińska Anna [0¬]    
82Kamińska Elżbieta [0¬]    
83Kamińska Jadwiga [0¬]    
84Kamińska Maria [0¬]    
85Kamińska Renata [0¬]     
86Kamiński Czesław [0¬]     
87Kamiński Kazimierz [0¬]    
88Kamiński Stefan [0¬]     
89Kamiński Tadeusz [0¬]     
90Kamiński Witold [0¬]     
91Kamiński Zbigniew [0¬]     
92Kasprzak Danuta [0¬]     
93Kaszkurski Henryk [0¬]    
94Kaszkurski Ryszard [0¬]    
95Klimkiewicz Krystyna [0¬]    
96Klinikowska Agata *1950 +2019  
97Klinikowska Barbara [0¬]    
98Klinikowska Bożena [0¬]    
99Klinikowska E [0¬]    
100Klinikowska Elżbieta [0¬]    
101Klinikowska Ewa *~ 1958 +~ 1958  
102Klinikowska Ewa [0¬]    
103Klinikowska Ewa Gabriela [0¬]     
104Klinikowska Krystyna [0¬]    
105Klinikowska Monika [0¬]    
106Klinikowski Barbara [0¬]    
107Klinikowski Barry [0¬]    
108Klinikowski Benedykt [0¬]    
109Klinikowski Grzegorz [0¬]    
110Klinikowski James Douglas [0¬]    
111Klinikowski Kazimierz *1950 +1979  
112Klinikowski Kazimierz [0¬]     
113Klinikowski Marek Stanisław *1959 +2017  
114Klinikowski Marian Wiktor [0¬]    
115Klinikowski Piotr [0¬]    
116Klinikowski Roman [0¬]    
117Klinikowski Ryszard *1951 +1997  
118Klinikowski Ryszard [0¬]    
119Klinikowski Sylwester [0¬]     
120Klinikowski Tadeusz Marian *1954 +2017   
121Klinikowski Thomas Raymond [0¬]    
122Klinikowski Zbigniew *1950 +1990  
123Klinikowski Zenon [0¬]    
124Kluzińska Halina [0¬]     
125Kolińska Bogumiła [0¬]     
126Kołodziejczak Zenon *1954 +1976  
127Konik Jerzy [0¬]    
128Konik Leszek Aleksander [0¬]    
129Kowal Wiesława [0¬]    
130Kowalczyk Henryk [0¬]     
131Kowalska Grażyna Urszula [0¬]     
132Kowalska Wiesława [0¬]    
133Kowolik Krystian *1953 +2001  
134Krupiński Leszek *1956 +1960   
135Krusa Józef [0¬]    
136Kubalewski Jan [0¬]    
137Kuchaj Andrzej [0¬]     
138Kuczyńska Grażyna [0¬]     
139Kuczyński Mirosław [0¬]     
140Kuczyński Zbigniew *1953 +1954   
141Kujawa Hanna [0¬]    
142Kujawa Henryk *1956 +1957  
143Kulbicka Elżbieta Jadwiga *1950 +2015   
144Kulbicka Małgorzata [0¬]     
145Kulbicka Maria [0¬]     
146Kulbicka Teresa Halina [0¬]     
147Kulbicka Zuzanna Barbara [0¬]     
148Kulbicki Leon Wojciech [0¬]     
149Kuszaj Ryszard [0¬]     
150Kuziniak Aurelia [0¬]    
151Kuźmiński Jerzy [0¬]     
152Kwiatkowska Teresa Anastazja [0¬]    
153Kwiatkowski Andrzej [0¬]    
154Kwiatkowski Franciszek [0¬]    
155Kwiatkowski Jan [0¬]    
156Lemcio Grażyna [0¬]    
157Lemcio Ryszard [0¬]    
158Lemcio Zenon [0¬]    
159Lewandowska Daniela Genowefa *1951 +2016  
160Lewandowska Renata *1952 +2004  
161Lewandowska Wiesława [0¬]     
162Lewandowski Benedykt [0¬]     
163Lewandowski Jan [0¬]     
164Lewandowski Jerzy [0¬]    
165Lipka-Chudzik Wiesław *1956 +1995   
166Lorbiecki Józef [0¬]    
167Łabich Benigna [0¬]     
168Łysiak Dorota Krystyna [0¬]     
169Łysiak Eugeniusz [0¬]    
170Łysiak Seweryn [0¬]    
171Maciejewska Maria [0¬]     
172Mański Jan [0¬]    
173Markiewicz Barbara [0¬]    
174Matecka Regina [0¬]    
175Matuszak Ryszard [0¬]     
176Matyśkiewicz Marek [0¬]     
177Michalik Grażyna [0¬]     
178Morawska Genowefa [0¬]     
179Moryksiewicz Ryszard Bernard [0¬]    
180Mudry Grażyna [0¬]    
181Muzyka Zbigniew [0¬]    
182Nn Elżbieta *1954 +2013  
183Nn Ewa *1951 +2018   
184Nn Janusz [0¬]    
185Nowicki Janusz [0¬]    
186Nowicki Marek [0¬]    
187Nowicki Marian [0¬]    
188Nowicki Roman [0¬]    
189Nurkiewicz Paweł Marian [0¬]    
190Orszt Andrzej [0¬]    
191Orszt Bogumiła [0¬]    
192Orszt Bogusław *1951 +2003   
193Orszt Gabriela [0¬]     
194Orszt Grażyna [0¬]    
195Orszt Grażyna [0¬]     
196Orszt Halina [0¬]     
197Orszt Hanna Maria [0¬]     
198Orszt Iwona *1957 +1978  
199Orszt Piotr [0¬]     
200Orszt Piotr [0¬]    
201Orszt Roman *1956 +2018  
202Orszt Roman *1955 +2007   
203Orszt Ryszard *1953 +2005   
204Orszt Urszula [0¬]    
205Orszt Wojciech [0¬]    
206Otlewski Tadeusz [0¬]    
207Paradowski Zdzisław [0¬]     
208Pawlak Janusz [0¬]     
209Pawleńczyk Małgorzata *1950 +2002  
210Pawłowska Teresa [0¬]    
211Pawłowski Sylwester [0¬]    
212Piccini Maurizio(Maurycy) [0¬]    
213Pierzchanowska Ewa [0¬]    
214Pierzchanowska Jadwiga [0¬]    
215Pierzchanowska Janina *1950 +2009  
216Pierzchanowska Urszula *˃ 1959  
217Pierzchanowski Adam [0¬]    
218Pierzchanowski Jan *˃ 1959  
219Pierzchanowski Paweł [0¬]    
220Piszczek Grzegorz Józef [0¬]    
221Płaczek Piotr [0¬]    
222Podemska Teresa [0¬]    
223Podemski Jan [0¬]    
224Podemski Józef *1951 +2019  
225Podemski Wacław [0¬]    
226Przedzinkowska Danuta *1959 +1989  
227Przedzinkowska Grażyna [0¬]    
228Przedzinkowska Mariola [0¬]    
229Przedzinkowski Mirosław [0¬]    
230Przybylińska Halina [0¬]    
231Rokicki Mirosław *1956 +2000   
232Roman Mirosław [0¬]    
233Rutkowska Barbara [0¬]     
234Sadowska Bożena [0¬]    
235Sadowska Halina [0¬]    
236Sadowska Krystyna *1954 +2000  
237Sadowski Andrzej *1956 +1957  
238Sajewska Grażyna [0¬]    
239Sakowski Maciej [0¬]     
240Samolewska Teresa [0¬]     
241Sandel Jerzy [0¬]    
242Sęk Teresa [0¬]    
243Sieradz Janina [0¬]     
244Sionkowska Bożena *1952 +1997  
245Skowrońska Elżbieta [0¬]    
246Smykowska Jolanta Anna [0¬]     
247Smykowski Jacek Marian [0¬]     
248Stachowiak Henryka *1954 +2000  
249Stachowiak Maria *1951 +1972  
250Stasiak Jadwiga [0¬]     
251Stopyra Krystyna [0¬]    
252Studnicka Halina [0¬]    
253Sudoł Hanna [0¬]     
254Sudoł Kazimierz [0¬]     
255Suskiewicz Henryk [0¬]    
256Sywak Ewa [0¬]     
257Sywak Krzysztof [0¬]     
258Szlija Ewa *1957 +2019  
259Szlija Roman [0¬]     
260Szufrajda Zbigniew *1954 +2010  
261Szwechłowicz Jan [0¬]    
262Świderski Jerzy *1951 +2001  
263Świetlikowska Barbara [0¬]     
264Świetlikowska Zofia [0¬]     
265Świetlikowski Krzysztof [0¬]     
266Talkowski Wojciech [0¬]     
267Targińska Elżbieta [0¬]    
268Tenerowicz Krzysztof *1953 +2004  
269Thomas Tadeusz [0¬]    
270Tomaszewska Urszula [0¬]    
271Turowska Barbara [0¬]    
272Urbański Andrzej [0¬]    
273Wałaszewski Mieczesław *1952 +2017  
274Węclewski Piotr [0¬]    
275Wiedeński Waldemar [0¬]    
276Wielgat Edward [0¬]    
277Wielgat Teresa [0¬]    
278Wierzbicka Wiesława *1958 +2016  
279Winnicka Teresa [0¬]     
280Winnicki Jan *1953  
281Wireński Edmund [0¬]     
282Włodarczyk Bożena Jadwiga [0¬]    
283Wojdyna Andrzej [0¬]     
284Wolszleger Danuta [0¬]    
285Wolszleger Mirosława [0¬]    
286Woźniak Bernadeta [0¬]    
287Woźniak Elżbieta [0¬]     
288Woźniak Jan *1953 +1962  
289Wysocki Marian [0¬]    
290Wyszyńska Irena [0¬]     
291Zakaz Krystyna Danuta [0¬]     
292Zdrojewska Danuta *1955 +1995   
293Ziętek Andrzej [0¬]     
294Zupan Zbigniew [0¬]    
295Żygowska Hanna [0¬]    
296Żyła Barbara [0¬]    
297Żyła Halina [0¬]     

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl